Fontos információk az iskola nyitva tartásáról!

Tisztelt Szülők!

2020. június 2-ától 15-ig a kormányrendelet szerint folytatódik a digitális munkarend az iskolákban. Emellett az iskola megszervezi a tanulók felügyeletét, melynek keretein belül lehetőséget biztosítunk a tanulóknak arra, hogy az intézményben kiscsoportos felzárkóztató, tanulást megsegítő foglalkozásokon vehessenek részt. Kérjük, ha igénybe szeretné venni ezt a lehetőséget, jelezze felénk a már ismert eléréseken (Tel.:36/561-036, email: sirokisk@gmail.com) legkésőbb május 27-én reggel 9 óráig, hogy az étkezést is biztosítani tudjuk a gyerekek számára.

A tanév június 15-én lezárul. A hagyományos ballagás és évzáró ünnepség elmarad. A bizonyítványok átadásának módjáról az osztályfőnökök fognak értesítést küldeni.

 Az étkezést június 26-ig biztosítjuk a tanítási év szabályai szerint. A nyári szünet további részére az önkormányzatnál kell jelezni az étkezési szándékot.

A Klebelsberg Központ felmérést végez arról, hogy a tanítási év utolsó napját (2020. június 15.) követően, június 16-tól a szülők, tanulók részéről milyen igény mutatkozik a nyári szünet ideje alatt gyermekfelügyelet, illetve napközis táborok biztosítására.

Szeretnénk az igényeket felmérni és megtudni, mely tanulóink szeretnénk a szolgáltatásainkat igénybe venni.
Kérjük, ha erre igényt tartanak, jelezzék május 26-án délelőtt 11 óráig a már ismert eléréseinkre, hogy a nyári időszakban mely napokra kérik a felügyeletet.

Az iskola felé való jelzés nem minősül jelentkezésnek. Az adatok feldolgozása után születik döntés és tájékoztatás a felügyeletről és a napközis táborokról.

Köszönjük együttműködését!

Sirok, 2020. május 25.

                                                                            Kovátsné Tornay Gabriella

                                                                                     intézményvezető