TANTESTÜLET

Tantestület:

Kovátsné Tornay Gabriella
igazgató
nevelőtanár, fizika – informatika

Gálné Eged Adrien
igazgatóhelyettes
tanító

Antal Teodóra
tanító

Csíkos József
matematika – kémia szakos tanár

Forgó Lászlóné
tanító

Gál Krisztina
földrajz szakos tanár

Korsós Bernadett
történelem, vizuális-kultúra tanár

Gál Zoltán
történelem – testnevelés szakos tanár

Grigorás Ágnes
magyar – angol szakos tanár

Huszár Éva Julianna
pedagógia szakos nevelőtanár, tanító

Prokajné Szirmák Krisztina
tanító

Rajnavölgyi Vilmos
magyar – történelem szakos tanár

Viktor Tünde
gyógypedagógus